FAQ

 1. Wat moet ik nu doen ?
  Vanaf 1 juni 2015 voldoen alle etiketten van Octoral aan GHS, de nieuwe wereldwijde standaardisatie en classificatie van labels van chemicaliën. Om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, zijn de etiketten van alle Octoral producten aan de achterzijde aangepast. Deze aanpassingen kunnen invloed hebben op uw bedrijfsvoering:
   
  1. Nieuwe barcodes
   Klik hier voor meer informatie over aanpassingen in de barcodes
  2. MSDS’en worden SDS’en
   Klik hier voor meer informatie over naamswijziging MSDS naar SDS.
  3. Artikelnummers
   Klik hier voor meer informatie over de toevoeging aan bestaande artikelnummers.
  4. Nieuwe pictogrammen en waarschuwingszinnen
   Klik hier voor meer informatie over de kleine aanpassing in artikelnummers.
    
 2. Wat moet ik doen met de oude labels, die niet GHS conform zijn ?
  De door ons voor 1 juni geleverde non –conforme (oude) labels kunt u binnen de EU nog verkopen en gebruiken tot 1 juni 2017. Voor landen buiten de EU raden wij u aan op de website van de Verenigde Naties te kijken. Zie bijvoorbeeld de pagina's onder GHS implementation. Als een land niet op de website staat, dan is de informatie niet bekend of heeft het land er voor gekozen GHS voorlopig nog niet in te voeren. Of u kunt contact nemen met uw Valspar Automotive contact persoon.
   
 3. Veranderen de artikelnummers ook door GHS?
  Nee, de artikelnummers wijzigen niet. De artikelnummers blijven hetzelfde, bij enkele artikelen is het mogelijk dat een toevoeging (bijvoorbeeld /A of /B) zichtbaar is op de doos of op het label.
   
 4. Verandert de bestelwijze ?
  Nee, de bestelwijze blijft hetzelfde.
   
 5. Moet ik nu mijn huidige voorraad omlabelen ?
  Dat is niet nodig. U kunt nog tot 1 juni 2017 de producten met het oude label verkopen.
   
 6. Wat zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe labels ?
  In het verleden konden we vele talen combineren op een enkel label, die we vervolgens aan een groot aantal landen konden leveren. Nu hebben we te maken met meer symbolen (met name het vlam-teken), een signaalwoord en meer H- en P-zinnen (voorheen R –en S- zinnen) op een etiket komen waardoor ruimte voor meerdere talen onmogelijk wordt.

  Daardoor moeten we veel enkele labels opsplitsen in meerdere labels. In sommige gevallen kunnen we dat doen door een -laags toe te passen, in andere gevallen komen er varianten van eindartikelen bij. Bij een 2-laags etiket moet u een laag van het label afscheuren. 

 7. Wanneer kan ik de eerste zending verwachten van de producten met de nieuwe labels?
  Alle producten die na 1 juni 2015 worden uitgeleverd vanuit Valspar zijn voorzien van een GHS -conform label.
   
 8. Wijzigen de prijzen van de producten?
  GHS heeft geen gevolgen voor de prijzen van onze producten.
   
 9. Waar vind ik een overzicht van de nieuwe pictogrammen en waarschuwingszinnen ?
  Die vind je door hier te klikken
   
 10. Wat is het verschil tussen CLP & GHS ?
  In 2003 hebben de VN het Globally Harmonized System vastgesteld. Hiermee wordt een aanzet gedaan om wereldwijd op een uniforme wijze te communiceren over gevaarlijke stoffen. De voornaamste redenen om een uniform systeem te ontwikkelen, waren:
  - De onduidelijkheid en verwarring die kon ontstaan door de verschillende systemen voor communicatie over gevaarlijke stoffen;
  - Het verschil in classificatie-eisen tussen de verschillende systemen.
  De lidstaten in de Europese Unie (EU) hebben de Europese Commissie gevraagd om de VN-afspraken om te zetten in bindende Europese regelgeving voor de indeling en etikettering voor de levering en gebruik van chemische stoffen en mengsels. Met de verordening (CLP) is het VN-GHS-systeem in de Europese wetgeving verankerd.